Jual Buku-buku Sekolah, Universitas, Agama, Umum, novel, komik, Lengkap Murah

Category Archives: PENERBIT KIBLAT

ANAK JADAH CECEP BURDANSYA 23500
MENJADI SAWAH 2007 AGUNG HUJATNIKAJENNONG 32000
WAYANG WONG PRIANGAN IYUS RUSLIANA 35000
APA SIAPA ORANG SUNDA AJIP ROSIDI 90000
BIROKRAT MENCARI KEADILAN HASAN SYUKUR 97500
AYAT HIRIZ & AYAT RIZKI K.H.R. TOTOH ABDUL FATAH 17500
METODE BBQ 99 BELAJAR MUDAH MEMBACA AL-QURAN H. ABDUL MADJID SOFIE 42000
PEMERINTAHAN TUHAN ARIFIN MUFTIE 47000
POKOKNYA MENULIS A. CHAEDAR ALWASILAH 47500
KAMUSĀ  BERGAMBAR INDONESIA-INGGRIS SAFRINA NORMAN 23000
IRONI HIDUP JURAGAN LAY JOSEPH TULUS SWANDJAJA 33000
WANITA ISLAM ROGAYAH BUCHORIE 35000
CATATAN HARIAN NONITJE JOSEPH TULUS SWANDJAJA 42000
KAMUS BASA SUNDA R. SATJADIBRATA 75000
HEULANG NU NGAJAK BENGBAT PAGUYUBAN PANGLAWUNGAN SASTRA SUNDA (PP-SS) 25000
KESAKSIAN SI BOPI JOSEPH TULUS SWANDJAJA 43500
GIBRAN FOR SMS READY SUSANTO 17500
PSIKOLOGI SENI IRMA DAMAJANTI 25000
TIRAI BAMBU MANNEKE BUDIMAN 50000
DUKUN LEPUS XX 58000
JAGAT CERITA XX 30000
PAGUNEMAN JEUNG FIR’AON USEP ROMLI 18500
SI KABAYAN JADI DUKUN XX 18000
GALURING GENDING TATANG SUMARSONO 30000
MULTATULI XX 40000
URANG SUNDA JEUNG BASA SUNDA AJIP ROSIDI 30000
OLEH-OLEH PERTEMPURAN RUKMANA HS. 28500
KAMUS BASA SUNDA HC R.A. DANADIBRATA 275000
BUNTUT OA- KUMPULAN GUGUYONAN GIRIMUKTI 17500
NYI BUNGSU RARANG DONGENG SUNDA BUHUN AJIP ROSIDI 13000
PEPERENIAN URANG SUNDA RACHMAT TAUFIQ HIDAYAT 36000
POKOKNYA SUNDA A. CHAEDAR ALWASILAH 40000
TATARUCINGAN URANG SUNDA RACHMAT TAUFIQ HIDAYAT 15000
POTENSI KETIDAKHALALAN PRODUK PANGAN ANTON APRIYANTONO 17500
SAYA TIDAK SUDI DIKORBANKAN EKA SANTOSA 16000
KAMUS ANAK MUSLIM INDONESIA-INGGRIS-ARAB E.M. SA’DIE FATTAH 32000
CARITA SI DIRUN SAMSOEDI 15000
AJALNA SANG BENTANG PILEM XX 28000
PANGERAN CAKRABUANA BESTA BESUKI KERTAWIBAWA 65000
SI PUCUK KALUMPANG ;DONGENG SUNDA BUHUN AJIB ROSIDI 12000
BIMBINGAN PRAKTIS FIQIH IBADAH KH SYARIEF SUKANDI 32000
OCANK TATANG SMARSONO 15000
BABALIK PIKIR SAMSOEDI 16000
SI SEKAR PANGGUNG TATANG SUMARSONO 15000
ENSIKLOPEDI TOKOH SAINS READY SUSANTO 95000
ENSIKLOPEDI BIOLOGI READY SUSANTO 95000
ENSIKLOPEDI FISIKA READY SUSANTO 95000
SI LAMSIJAN KAEDANAN KI UMBARA 16000
NU KAUL LAGU KALEON RAF 20000
KI SUNDA DAN POLITIK SETIA PERMANA 42000
THE PEOPLES RELIGION AGAMA RAKYAT JULIAN MILLIE 28000
MAHABARATA HARIJADI 65000
GLOBALISASI DAN REVOLUSI SAINTIFIK ICHARY 50000
MEMBANGUN PRIBADI DENGAN METODA KEPANDUAN DI JOHAN SUWIGNJO 17000
4VER 29500
AGAMA RAKYAT 28000
UTARA UTARI 25000
AMANAT DINA NAPAS PANUNGTUNGAN 23500
TEKNIK MENULIS SKENARIO FILM 55000
JEJAK LANGKAH ORANG SUNDA 75000
KAMUS 3 BHS SUNDA-IND-ING 23000
ANAKING JIMAT AWAKING 16500
SAJAK SUNDA 98000
TUKANG KUDA,KAPAL LA PROVIDENCE GEORGES SIMENON 27500
PERTARUHAN JIWA GEORGES SIMENON 32500
ELEGI PATANI ARIE SUHANDA 17500
BABASAN & PARIBASA AJIB ROSIDI 42000
70 TAHUN SAEFULLAH WIRADIPRADJA HAWE SETIAWAN 72000
AWAS DEMAM BERDARAH 15000
LEMBUR SINGKUR ABDULLAH MUSTAPPA 15000
MAPAG PERANG BARATA AHMAD BAKRI 15000
HURIP WARAS 32500
SI KABAYAN, CERITA LUCU DI INDONESIA LINA MARIA COSTER 55000
BAYAN BUDIMAN M.K. MANGOENDIKARA 27500
PICNIC KARNO KARTADIBRATA 12000
SATU ABAD DINAMIKA PERJUANGAN E. SAEFULLAH 25000
DI NAGRI KATUMBIRI DEDDY WINDYAGIRI 22500
SITI RAYATI MOH SANUSI 25000
MANUSIA SUNDA AJIP ROSIDI 37000
A DICTIONARY OF THE SUNDA LANGUAGE OF JAVA JHONATHAN RIGGH 150000
ETNOPEDAGOGI A. CHAEDAR AL-WASILAH 25000
PENEGUK SUNYI SONY FARID MAULANA 20000
LELAKI DARI LONDON GEORGE SIMENON 25000
PEPENDEMAN NABI SULAIMAN RIDER HAGGARD 38500
CINTA YANG MARAH M. AAN MANSYUR 20000
DINASTI RAJA PETAPA II SYARIF HIDAYATULLAH SANG PE BESTA BESUKI KERTAWIBAWA 60000
DI ATAS VIADUCT (BANDUNG DALAM PUISI INDONESIA) AHMDA IMRAN 60000
SUNDANESE ENGLISH DICTIONARY R.R. HARDJADIBRATA 220000
AJID ROSIDI ANAK TANAH AIR 70000
FIQIH IBADAH BASA SUNDA SYARIF SUKANDI 25000
GEDUNG SATE BANDUNG SUDARSONO KATAM 85000
AJENGAN DALAM PERUBAHAN ZAMAN, BIOGRAFI DR.(HC).EZ HAWE SETIAWAN 50000
PERAJIN KACA, 100 PUISI HONGARIA CECEP SYAMSUL HARI 35000
SALAWE SESEBITAN HARIRING APUNG S. WIRATMADJA 40000
DI BAWAH NAUNGAN BERKAH CINTA DIDI PUSWANDI 28000
WAWANCAN PANJI WULUNG M. MUSA 29000
PERCIKAN HIKMAH RACHMAT TAUFIQ HIDAYAT 32000
DANGDANGGULA SIRNARASA HASAN MUSTAPA 15000
KINANTI KULU-KULU HASAN MUSTAPA 19000
SINOM BARANGTANING RASA HASAN MUSTAPA 15000
SINOM WAWARIAN HASAN MUSTAPA 14000
KAMUS IDIOM SUNDA – INDONESIA M.MARYATI,TEDDY,MIMIN 22000
SANGGEUS UMUR TUNGGANG GUNUNG USEP ROMLI 22000
ASMARANDANA NU KAMI HASAN MUSTAPA 23000
GERAKAN KASUNDAAN AJIP ROSIDI 22000
KAMERDEKAAN JEUNG DEMOKRASI AJIP ROSIDI 22000
OYONG-OYONG BANGKONG AJIP ROSIDI 25000
TANAH SUNDA + CD AJIP ROSIDI & NANO 50000
MAUNG BAYANGAN ETTI RS 20000
MENGGAMBAR INTERIOR ISMA ISKANDAR 55000
BABAKAN BENI SETIA 20000
NYI KALIMAR BULAN USEP ROMLI 12000
ABU NAWAS SAEMBARA RACHMAT M SASMITA 12000
WILUJENG ENJING YUS RUSAMSI 12000
BIMBINGAN IBADAH HAJI CET BARU RAHMAN 20000
MERAWAT CINTA KASIH, BIMBINGAN BAGI SUAMI ISTRI NINA SURTIRATNA 45000
JILBAB ITU INDAH NINA SURTIRATNA 32000
KAMUS SUNDA-INDONESIA DARDAN 37500
MEMBACA EFEKTIF & EFISIEN AHUJA 45000
PEKARANGAN TUBUHKU WAYAN SUNARTA 29000
MUSI YANG MANIS KEKASIHKU EKO PUTRA 22000
TANGAN-TANGAN AMERIKA HENDRA JIT 75000
SASAKALA BOJONG EMAS AAN MERDEKA PERMANA 12000
MISTERI HAUR GEULIS DADAN S 17500
KEBUDAYAAN SUNDA 1 45000
KEBUDAYAAN SUNDA 2 50000
MENCARI SOSOK MANUSIA SUNDA 50000
3 PESONA SUNDA KUNA 130000
KOMPLEKS PERCANDIAN BATUJAYA HASAN DJAFAR 50000
REZEKI DALAM AL-QURAN ALI USMAN 27000
DIDODOHO LAHAR ADIAT S 52000
TANIEUR NA IURITAN YOSEPS ISKANDAR 33500
JAJATEN NINGGANG PAPASTEN YUS RUSYANA 25000
BABASAN & PARIBASA 2 AJIP ROSIDI 42000
RAJAPATI DI PANANJUNG AHMAD BAKRI 22000
RASIAH KODEU BINER DADAN SUTISNA 23000
CAHAYA GUMAWANG DINA ATI NINGRUM D 22000
SAPEUTING DI CIPAWENING USEP ROMLI 22000
PERUBAHAN PANDANGAN ARISTOKRAT SUNDA EDITOR PSS 42000
SANG PEMIMPIN READY SUSANTO 30000
ASMARANDANA NU KAMI 23000
ORAY BEDUL MACOK MANG 13000
KAMUS SUNDA-INDONESIA SATJADIBRATA 65000
BONGBOLONGAN NASARUDIN USEP 13500
SISINDIRAN JEUNG WAWANGSALAN ANYAR DEDY 20000
RANGGA MALELA OLLA 42000
SI LAMSIJAN KAEDANAN KALIMBARA 16000
LUPUS SAFRINA 32000
SI MAMIH 3 EDYANA 17500
POKOKNYA ACTION RESEARCH A. CHAEDAR ALWASILAH 42500
SI CEPOT HAYANGEUN KAWIN ED BARU AJIP ROSIDI 10000
KABANDANG KU KUDA LUMPING ED BARU AHMAD BAKRI 15500
DALINGDING ANGIN JANARIĀ  ED BARU USEP ROMLI 17500
LELAKI YANG DICINTAI BIDADARI HASAN A 20000
BELAJAR SENDIRI MEMBUAT KERAMIK NATAS SETIADI 27000
SAWER JEUNG PUPUJIAN AJIP ROSIDI 34000
GUGURITAAN AJIP ROSIDI 44000
NGAMUMULEBASA SUNDA WAHYU WIBISANA 60000
WAWACAN AJIP ROSIDI 34000
BUS BIS BAS AJIP ROSIDI 45000
EKONOMI & KEUANGAN SJAFRUDIN PRAWIRANEGARA 85000
AGAMA & BANGSA SJAFRUDIN 80000
ISLAM SEBAGAI PEDOMAN HIDUP SJAFRUDIN 70000
LAIN ETA MOH AMBRI 22000
BENTANG TEMBANG BASTAMAN 50000
AGROEKOSISTEM ORANG SUNDA AJIP ROSIDI 52000
ASAL USUL HAYAM PELUNG TATANG SETIADI 25000
AWEWE DULANG TINANDE 50000
BADAK SUNDA DAN HARIMAU SUNDA 45000
BASA BANDUNG HALIMUNAN 45000
DURIAT 24000
HALIMUN PEUTING ISKANDARWASSID 47000
HATE AWEWE RISNAWATI 45000
KEARIFAN LOKAL AJIP ROSID 32000
NU HARAYANG DIHARGAAN DARPAN WINANGUN 44000
PIPISAHAN RAF 27000
PERSPEKTIF KEBUDAYAAN SUNDA PSS 32000
SI BEDOG PANJANG KI UMBARA 22000